Ratkaisukeskeinen lyhytterapia


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

on voimavarakeskeinen lyhytterapiasuuntaus, jonka pääpaino on ongelmien ratkaisussa. Keskusteluiden tarkoitus on keskittyä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, ei niinkään menneisyyteen. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään muutoksen selvittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen, etsitään omia voimavaroja ja välineitä, joilla ratkoa elämän ongelmatilanteita. Ratkaisukeskeisyydessä painotetaan myönteisyyttä, luovuutta ja huumoria. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii kaikenikäisille. Tapaamiskertoja on yleensä 1-10. Tarvittaessa myös pidempi asiakassuhde on mahdollinen. Sopii kaikenlaisten ongelmien käsittelyyn.

Copyright © Osteofit